Topkwaliteit XR applicaties

Digitaal dashboard

Deskundig & duurzaam

Topkwaliteit XR applicaties

Digitaal dashboard

Deskundig & duurzaam

Topkwaliteit XR applicaties

ONTDEK WAT VR VOOR JOU KAN BETEKENEN

ROAD SAFETY
VR TRAINING

ROAD SAFETY
VR TRAINING

ROAD SAFETY
VR TRAINING

VR instructie, scenario en assessment

VR instructie, scenario en assessment

Persoonlijke prestaties in beeld

Persoonlijke prestaties in beeld

Verschillende praktijkscenario's trainen

Verschillende praktijkscenario's trainen

Resultaten zichtbaar op het dashboard

Resultaten zichtbaar op het dashboard

VR TRAINING VOOR VEILIG WERKEN LANGS DE WEG

VR TRAINING VOOR VEILIG WERKEN LANGS DE WEG

NEN3140 staat voor omgaan met elektriciteit in de productieomgeving. Het voordeel van het trainen van de praktijk in VR is dat dit normaliter veel tijd kostte. Iedereen die in een fabriek werkt, moet deze training namelijk volgen. Dat houdt in dat er allerlei apparatuur aangeschaft moet worden om iemand te trainen. Dat is nu niet meer nodig, want cursisten kunnen in een veilige VR omgeving trainen.

NEN3140 staat voor omgaan met elektriciteit in de productieomgeving. Het voordeel van het trainen van de praktijk in VR is dat dit normaliter veel tijd kostte. Iedereen die in een fabriek werkt, moet deze training namelijk volgen. Dat houdt in dat er allerlei apparatuur aangeschaft moet worden om iemand te trainen. Dat is nu niet meer nodig, want cursisten kunnen in een veilige VR omgeving trainen.

WEGWERKZAAMHEDEN

VIRTUEEL TRAINEN

WEGWERKZAAMHEDEN

VIRTUEEL TRAINEN

WEGWERKZAAMHEDEN

VIRTUEEL TRAINEN

Voor zowel weggebruikers als wegwerkers kunnen werkzaamheden langs de weg gevaarlijke situaties opleveren. Op verschillende wegen gebeuren regelmatig ongelukken als er werk in uitvoering plaatsvindt. Daarom is het belangrijk dat wegwerkers de regels kennen om hun werkzaamheden veilig uit te voeren.

Het is echter lastig om deze wegwerkzaamheden in het echt te trainen. Op dit moment vindt een training vaak plaats in een ruimte waar er geoefend wordt met magneten etc. om een situatie na te bootsen. Maar dit geeft natuurlijk een minder realistisch beeld van de handelingen en de veiligheidsregels die in acht genomen moeten worden.


In de VR training Veilig werken langs de weg worden de praktijksituaties nagebootst en trainen de cursisten op een veilige en realistische manier. De wegwerker leert in de training de borden en hekken op de juiste plek te zetten. Hierbij is het doel om het verkeer op een goede manier om te leiden zodat er een veilige situatie ontstaat voor de wegwerker.


Het unieke aan de training is dat de cursist ook direct de consequenties ervaart van het eventueel foutief plaatsen van een bord. De gevolgen met het langsrijdende verkeer zijn meteen duidelijk.

Voor zowel weggebruikers als wegwerkers kunnen werkzaamheden langs de weg gevaarlijke situaties opleveren. Op verschillende wegen gebeuren regelmatig ongelukken als er werk in uitvoering plaatsvindt. Daarom is het belangrijk dat wegwerkers de regels kennen om hun werkzaamheden veilig uit te voeren.

Het is echter lastig om deze wegwerkzaamheden in het echt te trainen. Op dit moment vindt een training vaak plaats in een ruimte waar er geoefend wordt met magneten etc. om een situatie na te bootsen. Maar dit geeft natuurlijk een minder realistisch beeld van de handelingen en de veiligheidsregels die in acht genomen moeten worden.


In de VR training Veilig werken langs de weg worden de praktijksituaties nagebootst en trainen de cursisten op een veilige en realistische manier. De wegwerker leert in de training de borden en hekken op de juiste plek te zetten. Hierbij is het doel om het verkeer op een goede manier om te leiden zodat er een veilige situatie ontstaat voor de wegwerker.


Het unieke aan de training is dat de cursist ook direct de consequenties ervaart van het eventueel foutief plaatsen van een bord. De gevolgen met het langsrijdende verkeer zijn meteen duidelijk.

Voor zowel weggebruikers als wegwerkers kunnen werkzaamheden langs de weg gevaarlijke situaties opleveren. Op verschillende wegen gebeuren regelmatig ongelukken als er werk in uitvoering plaatsvindt. Daarom is het belangrijk dat wegwerkers de regels kennen om hun werkzaamheden veilig uit te voeren.

Het is echter lastig om deze wegwerkzaamheden in het echt te trainen. Op dit moment vindt een training vaak plaats in een ruimte waar er geoefend wordt met magneten etc. om een situatie na te bootsen. Maar dit geeft natuurlijk een minder realistisch beeld van de handelingen en de veiligheidsregels die in acht genomen moeten worden.


In de VR training Veilig werken langs de weg worden de praktijksituaties nagebootst en trainen de cursisten op een veilige en realistische manier. De wegwerker leert in de training de borden en hekken op de juiste plek te zetten. Hierbij is het doel om het verkeer op een goede manier om te leiden zodat er een veilige situatie ontstaat voor de wegwerker.


Het unieke aan de training is dat de cursist ook direct de consequenties ervaart van het eventueel foutief plaatsen van een bord. De gevolgen met het langsrijdende verkeer zijn meteen duidelijk.

wat je leert tijdens

DE VR training

wat je leert tijdens

DE VR training

wat je leert tijdens

DE VR training

De cursisten leren de complexe handelingen van het veilig afzetten van een wegdeel in de juiste volgorde uit te voeren

De cursisten leren de complexe handelingen van het veilig

afzetten van een wegdeel in de juiste volgorde uit te voeren

De cursisten leren de complexe handelingen van het veilig afzetten van een wegdeel in de juiste volgorde uit te voeren

Door het trainen van verschillende scenario's leren de cursisten op een probleemoplossende manier te werken

Door het trainen van verschillende scenario's leren de cursisten op een probleemoplossende manier te werken

Door het trainen van verschillende scenario's leren de cursisten op een probleemoplossende manier te werken

Het VR training dashboard geeft inzicht in de prestaties van de cursisten, zodat er doelgericht getraind wordt

Het VR training dashboard geeft inzicht in de prestaties van de cursisten, zodat er doelgericht getraind wordt

Het VR training dashboard geeft inzicht in de prestaties van de cursisten, zodat er doelgericht getraind wordt

HEB JE EEN
VRAAG OF UITDAGING?

HEB JE EEN
VRAAG OF UITDAGING?